Posted in Over SJiF.
Hot 0 favoured

 De jaarlijkse bijdrage in 2019 voor de deelnemers bedraagt € 15,00 voor alleenstaanden, eenoudergezinnen en 65-plussers. Voor overige gezinnen is de bijdrage € 25,00.

 

Stichting Setiga Jawa ing Flevoland is opgericht op 11 februari 2005, gezeteld in Almere. Zij heeft onder meer ten doel het erfgoed dat voortgekomen is uit de driehoek; Indonesië (Java), Suriname en Nederland te delen en te beleven met medeburgers van Flevoland en omstreken die zich herkennen in, affiniteit hebben met of gewoon belangstelling hebben voor hetgeen de stichting te bieden heeft. U kunt een kijkje nemen op onze website www. SJiF.org of onze facebookpagina.

De jaarlijkse bijdrage in 2019 voor de deelnemers bedraagt € 15,00 voor alleenstaanden, eenoudergezinnen en 65-plussers. Voor overige gezinnen is de bijdrage € 25,00.

Met uw bijdrage draagt u bij aan de ontwikkeling van de stichting Setiga Jawa ing Flevoland.  Onze agenda wordt kenbaar gemaakt via de site. Dit is voor iedereen toegankelijk. De bijdrage dient u eenmaal per jaar over te maken op IBAN NL48INGB0003229935, ten name van Stichting Setiga Jawa ing Flevoland (voluit geschreven)/ deelnemersbijdrage, onder vermelding van uw naam en e-mail adres en/of telefoon nummer.

Draagt u ons een warm hart toe, steun ons.
Heeft u vragen, stelt u die alstublieft.

Met vriendelijke groet,

 

Sandy Karijodikromo

Penningmeester

Setiga Jawa ing Flevoland

Postbus  30355

1303 AJ Almere

Nederland

 

http://www.sjif.org

http://www.facebook.com/sjif.secretariaat

 

IBAN NL48INGB0003229935

KvK Lelystad nr. 39088930

0
Utami Alidarso

Author: Utami Alidarso

8 0 0
Powered by CjBlog