Posted in Over SJiF.
Hot 0 favoured

 Even voorstellen.....Kaboel Karso (voorzitter)

 

Naam             : Karso

Voornaam     : Kaboelsoengkono

Roepnaam    : Kaboel

Waterman, geboren in het jaar van de Haan. Getrouwd met Tine.

We hebben 2 volwassen kinderen, Andy en Vanessa en 2 kleinkinderen Sophia en Benjamin. In het dagelijks leven Consultant. Word vaak ingezet als materie deskundige (ICT cq ICT Strategie), EDP Auditor of als Interim/Project Manager.

 

Ik heb op 18 april 2004 op uitnodiging een vergadering bijgewoond bij Maslatin. Dat was de 4e vergadering van een werkgroep ter voorbereiding van een organisatie dat zich bezig wilt houden met de Javaanse cultuur. Gegeven de behoefte van de groep binnen afzienbare tijd de gang naar de notaris te maken voor de oprichting, is mij toen gevraagd het voorzitterschap op mij te nemen. Het leek me uitdagend om die functie te vervullen. In elk geval de stap naar de notaris helpen

begeleiden.

 

Afgezien van de procesbegeleiding was uiteraard van belang een visie en missie te helpen formuleren. Deze visie heeft zich vertaald in de statuten, opgenomen doelstellingen en een visualisatie door het gehanteerde logo (zie elders op deze site een verklaring van het logo, met dank aan Anton Coenraad). Ook de naam moest de uitgangspunten in zich hebben Na een behoorlijke periode, waarin wij de doelstellingen van de stichting konden verinnerlijken, was het op 11 februari 2005 zover. Stg Setiga Jawa ing Flevoland (SJiF) was geboren. De eerste bestuursperiode heeft gestaan in het teken van opbouw en participatie door de doelgroep, waarbij oude Javaanse (universele) waarden als Gotong Royong en Rukun, ingepast in de huidige maatschappij, centraal staan. Maatschappelijk gezien slaan wij een brug naar de gemeenschappen en vertegenwoordiging van zowel Suriname als naar die van onze Javaanse voorouders.

 

Te realiseren persoonlijke doelstellingen:

- Een betere bestuurder zijn dan nu,

- Zorgen voor bestuurlijke continuïteit

 

 

Kom je ook helpen SJiF tot grotere hoogten te brengen?

0
J. Verwoest

Author: J. Verwoest

14 0 0
Powered by CjBlog